رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ساختار فعالی سرمایه‌گذاری بالادستی ضدتوسعه است. 

به گزارش مهر، حسن چنارانی در تحلیل موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بالادستی، انحصار شرکت نفت و عدم برنامه‌ریزی معطوف به افزایش ظرفیت تولید را از مشکلات اساسی در این زمینه معرفی و تاکید کرد که ساختار فعلی سرمایه‌گذاری بالادستی ضد توسعه است. در این راستا او علاوه‌بر فضای انحصاری، بر ضرورت تحول در روابط مالی فعلی خاطرنشان کرد که در ساختار فعلی، تزریق منابع بیشتر چاره‌ساز نبوده و منابع صرف هزینه‌های جاری در قالب‌های مختلف شده و به توسعه منجر نمی‌شود. 

او در بررسی و نقد الگوی پرداخت فی به‌ازای هر بشکه تولید، این الگوی را در صورت برآورد صحیح هزینه‌های تمام‌شده، موجب ایجاد انگیزه برای توسعه میادین مشترک و دریایی عنوان نمود. چنارانی موفقیت الگوی پروانه بهره‌برداری را در گرو حل سایر چالش‌ها ازجمله بدهی سنگین شرکت نفت، ضعف حکمرانی شرکتی، قیمت‌گذاری تکلیفی و ضعف قواعد انگیزشی دانست. مدیرعامل مؤسسه مشاوره انرژی سولوشن به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز، به ضرورت افزایش سهم سرمایه‌گذاری از درآمدهای شرکت ملی نفت به ۳۰ درصد براساس نیاز توسعه بالادستی در آینده اشاره کرد. محمدرضا کثیری در نشست تخصصی سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت  گفت: این مسئله ضرورت تحول اساسی در رابطه مالی و ساختار سرمایه‌گذاری بالادستی را نشان می‌دهد. 

در ادامه این نشست رئیس سابق اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب با اشاره به عدم تحقق اهداف تولیدی در بخش عمده مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، چالش مهم در این زمینه را عدم مدیریت یکپارچه مخازن-تولید عنوان کرد.

 رجیم سیلاوی افزود: با وجود ضعف در شرکت‌های تابعه ملی نفت در این حوزه، به دلیل ماهیت پیمانکاری شرکت‌های غیر دولتی، این مشکل در این شرکت‌ها نیز دو چندان است. بنابراین با صدور پروانه بهره برداری به شرکت‌های غیر دولتی، حتی با وجود سرمایه‌گذاری اما به دلیل عدم مدیریت یکپارچه مخازن-تولید و استفاده از فناوری‌های به روز میزان تولید افزایش چندانی نخواهد داشت.