سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: ما در حال اجرای دستور رئیس‌جمهور هستیم؛ کمیته‌ای تشکیل دادیم و تمامی ارکان ذی‌ربط را جمع و برنامه اجرایی را آماده کردیم. به گزارش تسنیم بابک احمدی افزود: در دستور رئیس‌جمهور دقیقا اولویت با واگذاری سهام چرخه‌ای است. رئیس هیأت عامل ایدور با انتقاد از سیاست‌های قبلی، به اولین واگذاری این سهام و واگذاری مدیریت آن اشاره کرد.