استاد گروه معماری منظر دانشگاه تهران، با بیان اینکه ما در حال اجرای نسخه‌ای از شهرسازی هستیم که در دهه 1960 منقضی شد؛ گفت: جمعیت عظیمی در تهران نیاز به مسکن دارند درحالی که قیمت متوسط مسکن در تهران متری 60 میلیون تومان است. هیچ جوان و هیچ پیشه‌وری دیگر نمی‌تواند صاحبخانه شود. اگر طرح جامع به نیاز این افراد پاسخ ندهد، به چه دردی می‌خورد؟  سید امیر منصوری، استاد گروه معماری منظر دانشگاه تهران در نشست «شهرسازی روی آب»، با اشاره به نابودی باغات و میراث فرهنگی تهران به عنوان یکی از اصلی ترین گفتمان‌های شهری، بیان کرد: شهرداری یک سری پلاک سبز تعریف می‌کند و روی اراضی مردم اسم باغ می‌گذارد. نتیجه این می‌شود که زمین بایر کنار آن باغ متری 300 میلیون است و باغ را متری 30 میلیون تومان قیمت می‌گذارند. این رانت را چه کسی به آنها داده است؟ ریشه حل نشدن این مساله در مدل طرح جامع است. برای همین است که آن فرد می‌بیند اگر رشوه و جریمه بدهد و درختان خود را خشک کند، برایش می‌صرفد.