تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مردادماه ١۴٠٢ با ۰.۴ واحد درصد افزایش به ۳۹.۸ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.۸ درصد بیشتر از مردادماه ١۴٠١ ، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.  بر اساس گزارش مرکز آمار، همچنین تورم نسبت به ماه قبل، ۲.۴ درصد افزایش داشته که ۰.۴ واحد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در کنار ادامه افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی، باعث رشد مجدد تورم نقطه به نقطه و ماهانه شده‌اند. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳۸.۴ درصد رسیده در حالی که تورم مواد غیرخوراکی بدون تغییر در ۴۰.۶ درصد مانده است.