وزیر اقتصاد گفت: طبق آخرین اطلاعات جمع‌بندی شده در مجامع دولتی از ۵۰ میلیارد تومان زیان مجموعه بانک‌ها به ۷۰ هزار میلیارد تومان سود بانک‌های رسیدیم. به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد همه بانک‌های کشور به غیر از بانک سپه از زیان‌دهی خارج شدند. بانک‌های ملی، کشاورزی، توسعه تعاون و سپه زیان‌دهی داشتند. آنقدر زیان‌دهی این چهار بانک زیاد بود که سود تمامی بانک‌های دولتی را صرف خود کرده بود و ما در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مجموعا ۵۰۰ میلیارد تومان زیان برای ۱۳ بانک دولت شناسایی کرده بودیم. خاندوزی در پایان به پیگیری برای آزادسازی منابع ایران اشاره کرد.