حقابه مردم سیستان و بلوچستان از هیرمند، به مزارع کشت مواد مخدر افغانستان هدایت می‌شود. به گزارش اقتصاد 24،‌ عکس‌های هوایی نشان می‌دهند که در مسیر منشا آب تا مرز ایران زمین‌هایی که پیشتر خشک بودند؛ به مزارعی سرسبز تبدیل شده‌اند و مواد مخدر در این مزارع کشت می‌شود. این‌ نشان می‌دهد که تمام آب هیرمند، در این مزارع استفاده می‌شود.