دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: ورود دولت به پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی ناگزیر است چراکه برخی از ضمانت‌ها و شرایط برای انعقاد قراردادها به حضور دولت نیاز دارد هر چند که کشورهای خارجی به ویژه ترکمنستان و سایر کشورها از جمله ترکیه تمایل دارند که با بخش خصوصی ایران در تعامل باشند و بخش خصوصی طرف معامله با آنها باشد چراکه در فرآیند معامله بخش خصوصی ایران خوش حساب‌تر است اما دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و ورود می‌کند.       

بهمن صالحی جاوید در گفت‌وگو با ایلنا درباره مذاکرات اخیر دولت با سوریه و تسهیل شدن حضور بخش خصوصی در بازار این کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: سوریه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک بازار سنتی محسوب می‌شود و حضور وزرا و دولتمردان در مذاکرات با این کشور جنبه دیپلماتیک دارد و در واقع تاثیری در توسعه قراردادهای بخش خصوصی در سوریه ندارد و نخواهد داشت و نفوذ به بازار خدمات فنی و مهندسی سوریه را بخش خصوصی پیش می‌برد.

وی با بیان اینکه دولت‌ها لزوما در افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورها تسهیلات جدی ایجاد نکردند، ادامه داد: حضور دولتمردان در مذاکرات اقتصادی و عمرانی با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای منطقه اینگونه نیست که این مذاکرات منجر به انعقاد قراردادی بین بخش خصوصی ایران با آن کشور شود و دو عامل فساد و ترس بین دولتمردان مانع از توسعه فعالیت بخش خصوصی در بازارهای خارجی شده‌است. دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به نگرانی دولتمردان از اتهام جانب‌داری از یک شرکت خاص در مذاکرات با دولت‌های خارجی گفت: دولتمردان و وزرا در دیدار با دولت‌های خارجی و مذاکرات با مقامات خارجی نگران این هستند که متهم به جانبداری از یک شرکت خاص بخش خصوصی شوند هر چند که این اتفاق به صورت خاموش هم اتفاق می‌افتد اما باید این تابو شکسته شود.

صالحی جاوید افزود: برای رفع این مشکل و رفع این نگرانی دولتمردان در دولت دهم کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بخش خصوصی ایجاد شد و در مذاکرات برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی این کنسرسیوم به دولت‌ها و شرکت‌های خارجی معرفی می‌شد. شرکت‌های متقاضی می‌توانستند سهام‌دار و جزو اعضای این شرکت کنسرسیومی باشند البته امکان ورود شرکت جدید هم وجود داشت.