وزیر نفت تأکید کرد: ایران درباره میدان گازی آرش تأمین حقوق و منافع خود را پیگیری می‌کند به گزارش ایسنا، جواد اوجی در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های میدان‌های مشترک نفت و گاز درباره میدان مشترک گازی آرش، گفت: چنانچه تمایلی به تفاهم و همکاری از سوی کویت و عربستان وجود نداشته باشد، ایران حقوق و منافع و بهره‌برداری و اکتشاف از منابع یادشده را در برنامه خود قرار می‌دهد و به‌هیچ‌عنوان تضییع حقوق خود را برنمی‌تابد. وی ادامه داد: درباره بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفت و گاز همیشه راه مذاکره و تفاهم با همسایگان را در پیش گرفته‌ایم؛ درباره میدان آرش نیز ایران خواهان بهره‌برداری یکپارچه و مشترک است.