سخنگوی دولت از رد پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد. به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در پایان جلسه هیات دولت دیروز با اشاره به مصوبات امروز هیات وزیران گفت: این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است.