فرارو- بسته‌های نیم‌کیلویی چای خارجی در یک ماه قبلی تا ۲۰ درصد گران شدند. قیمت چای گلستان در بسته ۵۰۰ گرمی تقریبا به ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ارزش هر کیلو از آن معادل ۴۰۰ هزار تومان است. نسبت به یک ماه قبل بسته نیم‌کیلویی چای گلستان را که ۱۷۶ هزار تومان قیمت داشت، حدود ۲۴ هزار تومان یعنی ۱۲ درصد بیشتر می‌فروشند. معمولا خرید بسته نیم‌کیلویی یا ۴۰۰ گرمی چای خارجی از بسته‌های ۲۵۰ و ۱۰۰ گرمی به‌صرفه‌تر است، اما همین بسته‌ها ظرف یک ماه قبلی بین ۱۲ تا ۲۰ درصد گران شدند. بنابراین گزارش قیمت قیمت چای معطر مخصوص احمد، چای توینینگز، چای کله‌مورچه یا همان سی‌تی‌سی، چای دوغزال سیاه سیلان، سیلان محمود و... نیز در همین محدوده افزایش یافته است.