ایلنا- نایب‌رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به تعطیلی بسیاری از مرغداری‌ها پس از حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: سویا باید در جیره غذایی مرغ باشد اما کنجاله سویا در بازار کمیاب شده و قیمت آن به کیلویی 28 هزار تومان رسیده، این در حالیست که نرخ مصوب آن کیلویی 16 هزار 300 تومان است. صدرالدین عظیمی در پاسخ به این پرسش که سرپرست وزارت کشاورزی در جدیدترین اظهارنظرهایش اعلام کرد از آنجایی‌که مرغداران نهاده با نرخ دولتی دریافت می‌کنند موظف هستند که مرغ را با قیمت مصوب در بازار عرضه کنند و اگر چنین نکنند مرغ از ترکیه وارد خواهیم کرد؛  این پرسش مطرح است که تا چه میزان نرخ نهاده در قیمت تمام شده تولید مرغ تاثیر می‌گذارد؟ گفت: نهاده با نرخ مصوب در زمان لازم در دسترس‌ تولیدکننده قرار نمی‌گیرد از این‌رو‌ مرغدار نیازش را از بازار آزاد تهیه می‌کند. وی با بیان اینکه مرغ را نمی‌توان با وعده و وعید بزرگ کرد، افزود: سویا باید در جیره غذایی مرغ باشد اما کنجاله سویا در بازار کمیاب شده  و قیمت آن به کیلویی 28 هزار تومان رسیده است این در حالیست که نرخ مصوب آن کیلویی 16 هزار 300 تومان است. در حال حاضر سویا با نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد و آنها مجبورند نیازشان را  در بازار آزاد تهیه کنند.