یک اقتصاددان، نسبت به ریزش تاریخی بورس واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنلاین، علی سعدوندی در توئیتر نوشت: بورس آخرین خاکریز در برابر ابرتورم بود که از دست رفت.