یک اقتصاددان نسبت به وجود ۷ ابربحران در افتصاد ایران هشدار داد. علی سعدوندی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سوالی که در ذهنم چرخ می‌زند، و آن این‌که گوشی که صدای فروش کیش و قشم را شنید و برآشفت، چطور صدای ابربحران بازنشستگی، ابربحران بانکی، ابربحران بیمه، ابربحران آب، ابربحران انرژی، ابربحران ابرتورم و ابربحران سرمایه‌گذاری را نه شنید و نه برآشفت.