مذاکره با طالبان جواب می‌دهد؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران گفت: افغانستان ادعا داشته که به لحاظ فنی این امکان وجود ندارد که آب را به سمت ایران منحرف کنند و سدها و آبراه‌های این کشور برای دادن حقابه ایران طراحی نشده اما ایران در بازدید و عملیات فنی این موضوع را رد کرده است.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی رهاسازی حقابه ایران از هیرمند از سوی افغانستان اظهار داشت: در طول ۲۰ سال گذشته نه دولت قبلی افغانستان و نه طالبان، حقابه ایران را از هیرمند پرداخت نکرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد که نیاز باشد شدت عمل و اقتدار بیشتر اعمال شود، هرچند مذاکرات زیادی انجام شده اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل از ۲۰ سال گذشته نیز دولت متمرکزی در افغاستان وجود نداشته، ما حتی نمی‌دانستیم که باید با چه کسانی وارد مذاکره شویم. بعد از شکل گرفتن دولت متمرکز هم که مذاکره جدی نداشتیم، بنابراین در عمل حقابه‌ای را دریافت نکردیم. حتی زمانی دولت کرزای اعلام کرده بود ما ترجیح می‌دهیم آب سرریز را روانه بیابان و شوره‌زار کنیم اما به ایران ندهیم.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ما در مورد افغانستان بیش از حد مماشات کرده‌ایم و اکنون نیاز به شدت عمل داریم، به نظر می‌رسد که باید در این زمینه تصمیم استراتژیک اتخاذ شود زیرا بعید است که طالبان هم از مسیر مذاکره و  دیپلماتیک تن به رهاسازی آب هیرمند به سوی ایران بدهد، در نتیجه باید از عوامل دیگری برای تحت فشار قرار دادن افغانستان استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بعید است اگر به اندازه کافی شدت عمل به خرج ندهیم و از همه ابزارهایمان استفاده نکنیم موفق به گرفتن حقابه شویم، گفت: اکنون افغان‌ها هم اظهاراتی مشابه ترک‌ها دارند و بارها اعلام کرده‌اند که ایران نفت و آنها آب دارند و باید معاوضه شود، اما واقعیت امر اینکه به لحاظ قانونی افغانستان باید این حقابه را بپردازد.

شکرخدایی خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون در زمینه اوضاع آب و رهاسازی حق آبِ ایران از هیرمند شاهدیم متناسب با فقر و خشکسالی در سیستان و بلوچستان نیست، باید وزارت خارجه در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

وی بیان داشت: تاکنون افغانستان ادعا داشته که به لحاظ فنی این امکان وجود ندارد که آب را به سمت ایران منحرف کنند و سدها و آبراه‌های این کشور برای دادن حقابه ایران طراحی نشده اما ایران در بازدید و عملیات فنی این موضوع را رد کرده و بارها درخواست کرده که پیمانکاران ایرانی با هزینه خودمان برای اصلاحات و رفع مشکل ورود کنند ولی تاکنون افغان‌ها زیر بار نرفته و این اتفاق نیفتاده است که به نظر می‌رسد بیشتر بهانه‌گیری است تا اینکه مشکل فنی در میان باشد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه از لحاظ قانونی حق با ایران است و معاهده ۱۳۵۱ هیرمند هم بسیار محکم است، گفت: از لحاظ سنتی هیرمند در طول هزاران سال سیستان و بلوچستان را مشروب کرده و بنظر می‌رسد دادن حقابه مشکل آب خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را حل کند. امسال هم بارش خوبی در افغانستان رخ داده و سد پر از آب است و این کشور مشکل کم‌آبی ندارد، اما آنگونه که از شواهد امر پیداست امسال هم آب را به سمت شوره‌زار رها کنند و به ایران پرداخت نکنند. البته وزارت امور خارجه اعلام کرده مذاکرات انجام شده و امسال حقابه دریافت خواهد شد.