با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقال املاک با انواع کاربری، انواع خودرو سواری، طلا، نقره و جواهرات و ارز و انواع رمز پول مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.  بر این اساس کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛ انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛ انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛ انواع ارز؛ انواع رمز پول و رمز دارایی؛ در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.