قیمت نان سنتی باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند

اتحادیه نانوایان سنتی تهران پیشنهاد داده قیمت نان سنتی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که این موضوع در حال بررسی بوده و تا پایان اردیبهشت تصمیم گیری و نهایی می شود. بیژن نوروزمقدم  درباره تغییر قیمت گندم و نرخ آرد افزود: تعداد محدودی از نانوایی‌های فعال در تهران آرد آزاد تهیه می‌کنند. آمار آنها در تهران از ۱۰۰۰ نانوایی تجاوز نمی‌کند. سایر نانوایی‌ها سهمیه آرد دولتی دریافت می‌کنند. وی افزود: ضمن آنکه نرخ آرد ۱۰ تا ۱۵ درصد نان را تشکیل می‌دهد و ۸۵ تا ۹۰ درصد هزینه تمام شده مربوط به بخش‌های دیگر است.