دبیر شورای عالی مناطق آزاد با درخواست تکمیل کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب وعده داد مناطق آزاد مشترک با ۵ کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شود. حجت‌الله عبدالملکی اظهار کرد: برنامه ایجاد مناطق آزاد مشترک با 18 کشور همسایه و پیرامونی ایران از سال 1401 آغاز شد که در مراحل مختلف قرار دارد.

وی با بیان این‌که کار نهایی و جدی تر با کشورهای عراق، سوریه، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و ترکیه درحال انجام است، ادامه داد: ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای هم مرز با ایران به صورت ایجاد سرزمین مشترک آزاد در دوسوی مرز است. این مناطق تحت قوانین مشترک مالیاتی، گمرکی، تملک زمین و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران دو کشور خواهد بود.