میزان- رئیس سندیکای صنعت برق کشور عدم تغییر ساعت رسمی کشور را یکی از موانع صرفه‌جویی در مصرف برق دانست و گفت: با تغییر ساعت رسمی کشور می‌توانستیم از روشنایی طبیعی استفاده و در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم. پیام باقری، با تاکید بر اینکه تامین پایدار برق بخش خانگی از اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: تغییر ساعت اداری بخش‌های مختلف زندگی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما با توجه به اهمیت مساله تامین برق، باید این روش را اجرا کرد.