تسنیم- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به راهکار شکست تورم قیمت مسکن، گفت: قیمت مسکن ۷۰ درصد سبد هزینه خانوارهای تهرانی را تشکیل می‌دهد. خلیل محبت‌خواه با یادآوری این‌که سال 1401 متوسط قیمت مسکن در تهران به 55 ملیون تومان رسید، اظهار کرد: این در حالی است که میزان تورم در قیمت مسکن که 70 درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می دهد به بیش از 30 درصد رسیده است.