معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال به ۵.۳ درصد افزایش یافته است. پیمان قربانی اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به ۵.۳ درصد رسیده که در مقایسه با شاخص رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد افزایش این شاخص مهم بوده‌ایم. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۴.۵ درصد بوده است. وی با بیان این‌که باوجود کنترل نقدینگی، شاهد افزایش رشد اقتصادی در کشور بودیم، افزود: در سال گذشته، در اسفند سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی کشور معادل ۳۹ درصد بوده است، این درحالی است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن به ۳۲ درصد رسانده‌ایم؛ این درحالی است که نقدینگی اسفند سال قبل تا پایان بهمن امسال ۲۶.۳ درصد رشد داشته است. این نشان دهنده این است که برنامه پولی که توسط معاونت بانک اقتصادی مرکزی طراحی شده و هدف ۳۰ د رصدی برای رشد نقدینگی پیش‌بینی شده بود و توسط رییس‌جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود محقق شده است.