دبیرکل بانک مرکزی گفت: با مصوبات جدید درباره صندوق‌های قرض الحسنه که در اوایل سال ۱۴۰۲ اتفاق خواهد افتاد، صندوق‌های قرض الحسنه بزرگ‌تر و کاراتر خواهند شد.

محمد طالبی دبیر کل بانک مرکزی در نخستین همایش قرض الحسنه گفت: در بحث توسعه قرض الحسنه باید یک مرجع واحدی وجود داشته باشد و از نظر اجتماعی و فرهنگی عقد قرض الحسنه خصوصیات ویژه ای دارد به طوریکه ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی کشور مختص قرض الحسنه است.

این مقام مسئول ادامه داد: صندوق‌های قرض الحسنه محلی، خانوادگی و کوچک باید به فعالیت خود ادامه دهند اما باید اطلاعات آنها و رقم تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت شود.

به گفته طالبی با مصوبات جدید درباره صندوق‌های قرض الحسنه که در اوایل سال ۱۴۰۲ اتفاق خواهد افتاد، صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ‌تر و کاراتر خواهند شد.