گسترش‌نیوز- شیشه خالی عطر، این روزها در بازار با قیمت های عجیب به فروش می‌رسد. شاید برایتان جالب باشید که بدانید، شیشه خالی عطرهایی که استفاده می‌کنیم، در بازار با قیمت‌های عجیب، درحال خرید و فروش است. بسیاری از افراد، شیشه خالی عطر را بعد از استفاده، آگهی می‌کنند و به فروش می‌رسانند. عده‌ای هم آگهی خرید شیشه عطر خالی را در سایت‌ها می‌گذراند.

این نکته اهمیت داد، کسانی که به دنبال خرید شیشه عطر هستند، فقط اورجینال را تهیه می‌کنند و قیمت‌های فضایی پیشنهاد می‌دهند. شیشه خالی عطر اورجینال در سایت‌ها با قیمت نیم میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین در بین آگهی‌ها، نرخ تا یک میلیون تومان هم پیش می‌رود.