بیداربورس- صادرات ایران در ده ماهه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 1400 افزایش داشته است. در 10 ماه ابتدایی 1401، صادرات بدون نفت خام شامل ایران به 45.3 میلیارد دلار رسید که 16.5 میلیارد دلار سهم صادرات اقلام نفتی با 38.3 درصد و حدود 26.6 میلیارد دلار صادرات به سایر کالاها با سهم حدود 61.7 درصدی اختصاص داشت.

از سویی 12.3 میلیارد دلار از ارزش کل صادرات بدون نفت خام طی ده ماهه نخست سال 1401 مربوط به صادرات گاز طبیعی بوده که البته 6.3 میلیارد دلار از آن فقط در دی ماه اتفاق افتاده است.