قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر رشد اقتصادی بهتر از حد مطلوب آمریکا و امیدواری به احیای سریع تقاضای چین، برای دومین روز متوالی افزایش یافت. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۳۰ سنت معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، به ۸۷ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۴ سنت معادل ۰.۴۲ درصد افزایش، به ۸۱ دلار و ۳۵ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز پنج شنبه بیش از یک درصد صعود کرده بودند.