شورای رقابت اعلام کرد: به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد. به گزارش ایلنا از شورای رقابت؛ در جلسه ۵۴۰ شورا شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، نیز مورد تأکید قرار گرفت.

انجام پایش بازار خودرو به صورت مستمر و اعمال تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره، از دیگر موارد مطرح در جلسه 540 شورای رقابت بود.