به گفته معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران سه درصد از مشترکان پایتخت بدمصرف هستند که هشت درصد آب شرب خانگی این کلان‌شهر را مصرف می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سیدرسول باقری افزود: گروه «بدمصرف‌ها» معادل 42 میلیون و 492 هزار و 806 مترمکعب آب را در 9 ماه نخست امسال مصرف کرده‌اند. به گفته وی، ساکنان نیاوران در رده نخست بدمصرف‌ها قرار می‌گیرند و نواحی دیباجی، آیت‌الله کاشانی و شهرک غرب از لحاظ اسکان و استقرار مشترک بدمصرف در رده‌های بعدی قرار دارند.

باقری با تاکید بر این‌که الگوی مصرف آب در تهران 14 مترمکعب برای هر خانوار در ماه است گفت: مشترکانی که ماهانه بیش از دو برابر الگوی مصرف یعنی بیش از 28 مترمکعب آب مصرف می‌کنند، «بدمصرف» محسوب می‌شوند.

به گفته معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران گروه «بدمصرف‌ها» معادل 42 میلیون و 492 هزار و 806  مترمکعب آب را در 9 ماه نخست امسال مصرف کرده‌اند. از ابتدای طرح برخورد با مشترکان بدمصرف (18مهرماه) تاکنون، آب حدود 27 هزار خانوار بدمصرف تهرانی (شامل 20هزار خانوار خانگی و 7000 خانوار غیرخانگی) به صورت موقت از ساعت 9 تا 16 قطع شده است.