پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی نگران‌کننده است

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ گفت:‌ متاسفانه مالیاتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است. یعنی رشد بالایی برای مالیات‌ها در نظر گرفته شده است.

علی قنبری در گفتگو با خبرآنلاین افزود: مگر اقتصاد ایران چقدر رشد کرده که قرار است این حجم بیش از سال جاری مالیات پرداخت کند. بی‌تردید این فشار مالیاتی به زمین‌گیر شدن تولید و تجارت منجر می‌شود. در همین لایحه نیز باز بخش مهم فشار مالیاتی بر فعالان شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران متمرکز است. این در حالی است که باید درامدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزایش یابد. وی تاکید کرد: باید همه معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص لغو شود و در این راستا همه مردم و هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد، مالیات پرداخت کند به این ترتیب هیچ معافیت مالیاتی در این حوزه نباید پذیرفته شود.

دولت بودجه عمرانی را نادیده گرفته

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت سیزدهم در دومین بودجه‌ای که تدوین کرده است، بودجه عمرانی را نادیده گرفته و این تفاق پیام خوبی برای اقتصاد ایران ندارد. وی تاکید کرد: در حالی بودجه عمرانی که متضمن رشد اقتصادی و ایجاد شغل و ... است، تنها ۲۶ درصد افزایش یافته که بودجه برخی نهادهای غیرمولد فرهنگی با رشدهای بالاتر از ۵۰ درصد و ... روبروست . وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ متاسفانه بودجه جاری و دستگاه‌های غیر مولد نظیر فرهنگی و ... را اضافه کرده و در مقابل بودجه‌های عمرانی را در مقایسه با تورم نیفزوده است بنابراین دولت برای ارایه بودجه به مجلس از بودجه‌های عمرانی به عنوان عامل اصلی توسعه کشور غافل مانده است.

پیام بودجه سال ۱۴۰۲ برای اقتصاد ایران

این اقتصاددان درباره پیام لایحه بودجه ۱۴۰۲ به اقتصاد ایران گفت: علیرغم اینکه دولت سیزدهم بودجه را با تاخیر زیاد به مجلس ارایه کرد، اما متاسفانه بودجه سال آینده کارآمد نیست و به نظر می‌رسد که تفاوتی در وضعیت توسعه اقتصادی کشور نسبت به سال‌جاری رخ نخواهد داد زیرا افزایش بودجه را ۴۰ درصد و تورم را نیز حدود ۴۵ درصد در نظر گرفته‌اند که یعنی رشد بودجه کمتر از نرخ‌ واقعی تورم جاری کشور است. قنبری افزود: اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه به امسال تفاوت چندانی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: البته امسال از لحاظ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی،‌درآمد سرانه، ضریب جینی سال خوبی نبود و سال آینده وضعیت این موارد بهتر از امسال و اکنون نخواهد بود بلکه بدتر هم خواهد شد. وی گفت: البته دولتی‌ها می‌گویند وضعیت سال آینده بهتر از امسال خواهد بود در صورتی‌که بنده چنین تصوری ندارم زیرا لایحه بودجه باید بر اساس وضعیت بهتر نوشته می‌شد و راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری ، افزایش درآمد سرانه، گسترده‌تر شدن سفره مردم، مهار تورم، بهبود ضریب جینی و ... در آن لحاظ می‌شد . وقتی چنین اتفاقی نیفتاده است، وعده بهبود تنها در حد همان وعده باقی خواهد ماند.