مهر- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با حجم انبوهی از بناهای ناپایدار و فرسوده مواجهیم و تاکنون ۲۲۰ هزار از واحدهای فرسوده، نوسازی شده، اما دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد همچنان باقی است.محمد آئینی گفت: این واحدها بیشتر در محدوده‌های مصوب بافت فرسوده قرار دارند که بر اساس شاخص‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به جای ۲۲۰ هزار واحد فرسوده‌ای که تخریب و نوسازی شده ۷۱۰ هزار واحد ساخته شده است که این نشان می‌دهد سیاست‌های گذشته از کارایی لازم برخوردار نبوده و راهبرد اساسی ما باید شتاب‌بخشی به نوسازی بافت فرسوده باشد.