رویترز- بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش بینی اش را نسبت به رشد اقتصاد جهانی کاهش داد و اعلام کرد که بسیاری از کشورها در یک قدمی رکود اقتصادی قرار دارند. تبعات افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای جهان، تأثیرات منفی تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین، و کندتر شدن رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله دلایل کاهش رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری از سوی بانک جهانی عنوان شده است. این بانک اعلام کرده که پیش‌بینی می‌کند در سال جاری اقتصاد جهانی ۱.۷ درصد رشد کند که به جز سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ کمترین میزان از سال ۱۹۹۳ تاکنون محسوب می‌شود. این بانک قبلاً پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ معادل ۳ درصد رشد کند که به حدود نصف کاهش پیدا کرده است. این بانک همچنین پیش بینی کرده که اقتصاد آمریکا برای سال جاری رشد ۰.۵ درصدی داشته باشد که ۱.۹ درصد کمتر از پیش بینی قبلی این بانک در ماه ژوئن است.