استاد اقتصاد دانشگاه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: این بودجه از دو منظر با توجه به احکام و رویکرد‌های برنامه هفتم و هزینه‌های مهار اعتراضات گسترده مردمی، در صورت استمرار قابل تأمل است. طبعا بخش مهمی از بودجه در صورت تداوم التهابات جامعه مصروف فروکاستن و مقابله اعتراضات خواهد شد که در لابه‌لای لایه‌های ناپیدای مصارف دیده نمی‌شود اما بخشی از هزینه‌های جاری را جذب می‌کند. محمود جامساز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ نقدهای تندی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ وارد می‌داند و می‌افزاید: آنگونه که شواهد نشان می‌دهد ظاهرا یارانه‌ها هم تغییری نخواهند داشت. این در حالی است که بودجه نهاد‌های غیردولتی بعضا بیشتر از ۲ برابر رشد کرده است. آن‌هم در حالی که فقط هزینه‌ساز هستند و در تولید ناخاصل داخلی هیچ سهم و نقشی ندارند. همچنین بودجه زندان‌ها ۵۵ درصد بیشتر شده است که نمی‌تواند بی‌ارتباط با اعتراض‌ها باشد.