مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه قیمت واقعی هر متر مکعب آب 10 هزار تومان است، گفت: قیمت تمام شده آب در بخش بهره برداری 4000 تومان و در بخش اجرا حدود 6000 تومان است، به عبارتی تامین هر مترمکعب آب شرب برای دولت 10هزار تومان هزینه در بردارد اما در بخش خانگی به طور متوسط کمتر از 1000 تومان به ازای مصرف هر مترمکعب از مشترکان دریافت می‌شود.

اتابک جعفری، با بیان اینکه «در سطح کشور 4 درصد مشترکان آب، بدمصرف هستند»، افزود: برای مشترکان بدمصرف، ابتدا اخطار داده می‌شود، اگر روند مصرف خود را اصلاح نکنند، در وهله بعد با 6 ساعت قطعی آب مواجه می‌شوند.