‌فارس- عضو کانون صرافان با بیان اینکه بازار ارز حباب قیمتی زیادی دارد، گفت: وضعیت ارزی بانک مرکزی مطلوب است و هر لحظه ممکن است با ورود بازارساز به بازار ارز، قیمت‌ها شکسته شود و رو به پایین

حرکت کند.

احمد لواسانی، با اشاره به رشد قیمت ارز در بازار غیررسمی اظهار داشت: بازار ارز در شرایط فعلی، کاملا حباب دارد و مردم برای ورود به این بازار با دقت بیشتری رفتار کنند، هر لحظه ممکن است قیمت ارز ریزشی شود و مردمی که در این قیمت‌ها، ارز خریده‌اند به شدت متضرر شوند.