ایسنا- جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در نوامبر، همسو با شاخص نفت اوپک برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.  قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در نوامبر به ۸۸ دلار و ۷۳ سنت رسید که در مقایسه با ۹۳ دلار و ۲۱ سنت در اکتبر، چهار دلار و ۴۸ سنت معادل ۴.۸ درصد کاهش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۱۰۱ دلار و ۷۶ سنت بوده که بالاتر از ۶۹ دلار و ۳۲ سنت در مدت مشابه سال میلادی گذشته است.

 

ارزش سبد نفتی اوپک در نوامبر به ۸۹ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید که سه دلار و ۸۹ سنت معادل ۴.۴  در مقایسه با اکتبر کاهش داشت. با این حال، میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۱۰۱ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه بوده که ۳۲ دلار و ۴۳ سنت معادل ۴۶.۷ درصد افزایش در مقایسه با میانگین قیمت ۶۹ دلار و ۴۵ سنت در مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.