رئـیـس پیـشــیـن بانک مرکزی از کاهش 20درصدی قدرت خرید مردم از مهرماه خبر داد و بابت آن به دولت خسته نباشید گفت! عبدالناصر همتی در توئیتر نوشت: گفتید؛ برای تقویت قدرت خرید کارکنان دولت و بازشستگان حقوق‌ها را از اول مهر یک تا یک و نیم میلیون تومان (3 تا 10درصد) افزایش می‌دهید که به حق باید انجام می‌شد. در عوض، از اول مهر ماه ظرف کمتر از 3 ماه قدرت خرید مردم 20 درصد کاهش یافت. باز هم؛ خسته نباشید!