خبرانلاین- روند افزایش قیمت‌ها در بازار پراید با وجود نبود مشتری تداوم یافت.

 بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش چشمگیر قیمت‌ها در این بازار است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ آن ۴ میلیون تومان گران شده‌است و ۲۲۲ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۳۱ آن نیز از ۲۰۶ میلیون تومان به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده‌است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ نیز از ۱۹۲ میلیون تومان به ۱۹۵ میلیون تومان رسیده‌است.