آناتولی- رئیس شورای بازرگانی ترکیه و عراق وابسته به سازمان روابط اقتصادی خارجی ترکیه گفت که هدف این شورا افزایش صادرات ترکیه به عراق به 16 میلیارد دلار در سال 2023 است. خالد اجار، تاکید کرد که روابط ترکیه و عراق هر روز به ویژه در حوزه تجاری پیشرفت می‌کند. صادرات ترکیه به عراق در 11 ماه گذشته 12 میلیارد و 604 میلیون دلار شده است. استانبول در رتبه یکم صادرات به عراق به ارزش 2.6 میلیارد دلار قرار گرفت. به گفته اجار، هدف این شورای افزایش صادرات ترکیه به عراق به 14 میلیارد دلار تا پایان سال جاری است. وی اشاره کرد که صادرات ترکیه به عراق شامل غلات، حبوبات، دانه های روغنی و فراورده های آن، مواد شیمیایی، کاغذ، مبلمان و فولاد است.