اویل پرایس- آمریکا و متحدانش امیدوارند بتوانند سطح قیمتی تعیین کنند که نفت خام روسیه بالاتر از آن معامله نشود. مقامات این کشورها در مورد یک سقف قیمت 60 دلاری برای هر بشکه نفت خام روسیه صحبت کردند. گروه 7 کشور صنعتی دنیا دیروز چهارشنبه دیدار کردند تا درمورد این قیمت به توافق برسند.

 گروه 7 قصد دارد سقف قیمت نفت خام روسیه را از پنجم دسامبر اجرایی کند و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت خام این کشور هم از همین تاریخ آغاز خواهد شد.