ایسنا- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» گفت: طرح مباحثی همچون فروش اموال توسط دستگاه ها جهت پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان درست نیست و چنین چیزی در مصوبه مجلس وجود ندارد.حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.