خبرانلاین- وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در صورت بروز کمبود در بازار مصرف، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت ۴۵ هزار تومان برای مصرف کننده وتنظیم بازار وجود دارد.وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی اعلام‌کرد: در خصوص موضوع تعیین قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی، پس از بررسی کارشناسی و اخذ پیشنهاد از اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به عنوان صنف مربوطه و انجام جمع بندی‌های کارشناسی، قیمت تمام شده تخم مرغ خوراکی برای طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات لازم به مراجع ذیربط منعکس شدا است. پیرامون درخواست تخصیص سهمیه دان قبل از اردیبهشت ماه سال جاری، اعلام می‌دارد وزارت متبوع و معاونت‌ها ذیربط (معاونت توسعه بازرگانی ومعاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد)، در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تامین و تخصیص دان مذکور هستند.