قیمت سکه امامی به محدوده ۱۶ میلیون رسید. ظهر پنجشنبه ۱۲ آبان هر قطعه سکه امامی درحالی ۱۶ میلیون و دو هزار تومان فروخته شد که عصر چهارشنبه خرید آن ۱۵ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان تمام می‌شد. به گزارش فرارو، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز که ظهر پنجشنبه ۱۵ میلیون و ۴۵ هزار تومان فروخته می‌شد، در آخرین خرید و فروش‌های عصر چهارشنبه ۱۴ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان ارزش داشت. قیمت سکه گرمی، اما در نیمه نخست معاملات پنجشنبه تغییری نداشت و روی رقم سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باقی ماند.