تاس- متوسط قیمت گاز در اروپا در ماه اکتبر حدود ۱۳۸۲ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب و در سپتامبر ۲۰۹۰ دلار بود. بر اساس داده‌های ارائه شده توسط ICE لندن در مورد قراردادهای آتی نوامبر و دسامبر، قیمت گاز در اروپا در اکتبر ۲۰۲۲ بیش از یک سوم نسبت به ماه قبل کاهش یافت و به حدود ۱۲۴۶ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب رسید. گرمای غیرعادی هوا در این منطقه که شروع فصل گرما را به تعویق انداخت، یکی از عوامل اصلی کاهش بوده است.