آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 37 روز از سال آبی (1402-1401) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 17.95 میلیارد مترمکعب بوده و شاهد کاهش 12 درصدی ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته هستیم.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اعلام این خبر اعلام کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 1.05 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 12 درصد کاهش دارد.

فیروز قاسم‌زاده اضافه کرد: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 11 درصد، 18 درصد، 42 درصد و 29 درصد است.