وزیر دادگستری گفت: قیمت تمام کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و همان قیمت ملاک است، اگر تولیدکننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده روی کالایی برچسب بزند و یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است. به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی با تاکید بر برخورد جدی با گرانفروشان تصریح کرد: اگر گرانفروشی در بازار از طرف تولیدکنندگان صورت پذیرد و بازرسان وزارت صمت و وزرات جهاد از این گرانفروشی مطلع شوند، باید برخورد جدی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری متعدد روی کالاهای مصرفی ممکن است ناشی از قیمت‌گذاری از مسیرهای نادرست باشد و یا مسئولان تعزیرات از چنین نرخ‌گذاری مطلع نباشند در غیر اینصورت اگر شکایتی در خصوص گرانفروشی باشد، حتما باید مورد رسیدگی و برخورد جدی قرار  گیرد.