حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است تورم بالا و گرفتاری اقتصاد ایران در مارپیچ تورمی، تبعات سنگینی برای اجتماع داشته؛ به‌طوری که خفت‌گیری، خودکشی، سرقت و زورگیری به‌دشدت دستخوش افزایش شده است. این اقتصاددان درباره فاصله درآمدی میان کم‌‌درآمدترین و پردرآمدترین خانوارهای شهری به قرن‌نو گفت: یکی از مشکلات، آمارهایی که اتخاذ می‌شود این است که پاسخ‌دهندگان به‌لحاظ قانونی، الزامی به پاسخ‌دادن ندارند و این ارقام بسیار بسیار کمتر از واقعیت است. بنده چندین سال است که در حوزه بررسی این آمارها مشغول تحقیق و بررسی هستم و به نظر بنده 0‌/‌4 بالای درآمدی (دهک‌های هفت، هشت، نه و ده) اصلاً به این موارد پاسخ نمی‌دهند و لذا مرکز آمار اصلاً به این آمارها دسترسی ندارد.

 راغفر افزود: همچنین مرکز آمار دسترسی صحیحی به گروه‌های پایین و کم‌درآمد جامعه ندارد؛ زیرا این قشر یا در جایی مستقر نیستند مانند کارتن‌خواب‌ها، مهاجران و... که در پیمایش هزینه و درآمد خانوار اصلاً حضور ندارند.

آمارهای مربوط به نابرابری به‌شدت ناقص هستند

وی تأکید کرد: به این ترتیب شکاف درآمدی در کشور به‌هیچ‌وجهی مشخص نمی‌شود و آمارهای مربوط به نابرابری هم به‌شدت ناقص هستند و نمی‌توانند ویژگی‌های صحیح را منعکس کنند و همچنین باید توجه داشت بسیاری از درآمدها اصلاً قابل‌ثبت و پیگیری نیست؛ زیرا بسیار از درآمدها نامشروع بوده و تعداد زیادی از افراد نیز درگیر چنین درآمدهایی هستند بنابراین در مجموع به نظر بنده، این آمارها هیچ‌کدام گواه بر واقعیت‌های توزیع درآمد در ایران نیستند و تفاوت‌هایی که مطرح می‌شود نیز بر اساس آنچه است که مرکز آمار تاکنون توانسته جمع‌آوری کند و به این معنا نیست که واقعیت‌های اقتصاد ایران را منعکس می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بیان کرد: از این جهت مسئله بسیار بسیار فراتر از این موارد است؛ زیرا نابرابری‌هایی که در کشور وجود دارد بسیار فراتر از آمارهایی است که به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و یکی از مشکلات اساسی کشور در واقع نظام آماری ماست.

تبعات استمرار شرایط تورم بالا

در پنج‌ماهه امسال شاهد تورم بالایی بودیم و سبد معیشت اکثر دهک‌های جامعه کوچک‌تر و خالی‌تر شده است. وی درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی استمرار این وضعیت در ماه‌های آینده و تا پایان سال گفت: سال‌هاست که نتایج افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر کیفیت تغذیه خانوارها و همچنین پیامدهای سلامتی کودکان و نوجوانان مطالعه شده و مطالعات نشان‌ می‌دهد هرگاه با افزایش قیمت ارز و تورم‌های بزرگ مواجه بودیم؛ طبقات و خانوارها و ساکنان مناطق محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان در زمینه شاخص‌های سلامت و رشد کودکان به‌شدت دچار آسیب شده‌اند.

وی در توضیح این مطلب افزود: این اتفاقات حتی موجب خمیدگی استخوان و یا کوتاهی قد و پدیده‌های مشابه در کشور شده؛ اما هیچ‌کدام از موارد گذشته مانند چند ماه اخیر و پس از حذف ارز ترجیحی نبوده است.

تبعات مارپیچ تورمی در کشور

این اقتصاددان گفت: آنچه از آن به‌عنوان مارپیچ تورمی نام برده می‌شود، سال‌هاست که اتفاق افتاده و پیامدهای اجتماعی این روند را به‌صورت رشد ناامنی در سطح کشور شاهد هستیم؛ از جمله سرقت، خفت‌گیری و زورگیری، خودکشی و همچنین مسئله مهم مهاجرت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، پیامدهای سیاست‌های تورمی در اثر افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده و نرخ ارز در واقع محرک اصلی این موارد محسوب می‌شود؛ البته عوامل دیگری نیز به‌دنبال آن شکل‌ می‌گیرد. افزایش نرخ ارز موجب تورم و عدم تعادل‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاستی در کشور بوده است.