مهر- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از جانمایی ۴۲ شهرک جدید در اطراف شهرها و آماده سازی ۱۵ شهرک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

محمود محمودزاده خصوص ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در ادامه ثبت نام‌های قبلی در استان‌های مختلف قرار شد تا در هر شهری که زمین ایجاد می‌شود ثبت نام مجدد انجام گیرید که هفته آینده برای ۷۵۰ هزار واحد در ۳۱ استان و ۴۰۰ شهر ظرفیت جدید ایجاد شده و سامانه ثبت نام باز می‌شود.

وی بازه زمانی ثبت نام جدید را یک ماه عنوان کرد و گفت: اما اگر میزان تقاضا بیشتر از زمین تأمین شده باشد ثبت نام متوقف خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در ثبت نام‌های قبلی بیش از ۲.۵ میلیون واجد شرایط شناخته شدند ولی تنها یک میلیون و ۵۶۰ هزار متقاضی فعال باقی ماند که کسانی هستند که مدارک خود را بارگذاری کرده یا به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کرده‌اند. مابقی حائزان شرایط به طور کامل از لیست خارج شده و در صورت تمایل باید ثبت نام را مجدداً از اول آغاز کنند.