ایلنا- وزیر نیرو با بیان اینکه پروژه‌های آبی ایران دقیقا مطابق سیاست‌ها و پروتکل‌ها اجرا می‌شود، گفت: حتما اگر ما توضیح دهیم نگرانی عراقی‌ها مرتفع خواهد شد. علی‌اکبر محرابیان درباره سیاست ایران در قبال انتقاد و نگرانی مقامات عراقی نسبت به پروژه‌های آبی ایران اظهار داشت: ما در چارچوب توافق‌ها و پروتکل‌هایی که از قبل تنظیم شده با کشور عراق همکاری داریم. وی افزود: پروژه‌های آبی ایران دقیقا مطابق سیاست‌ها و پروتکل‌ها اجرا می‌شود. وزیر نیرو تصریح کرد: مقامات عراق درخواست نشست و جلسه دادند که ما اخیرا پاسخ دادیم و پذیرفتیم و بزودی نشست‌هایی خواهیم داشت تا نگرانی‌ها رفع شود.  وی با تاکید براینکه حتما با این کشور مذاکره خواهیم داشت، ابراز امیدواری کرد که اگر مسئله و نگرانی وجود دارد، در چارچوب گفت‌و‌گوها برطرف شود. محرابیان تاکید کرد: حتما اگر ما توضیح دهیم نگرانی عراقی‌ها مرتفع خواهد شد.