معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مالیات کارت به کارت مشمول مردم عادی نمی‌شود، اظهار داشت: به صراحت اعلام می‌کنم که پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه‌های پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصلاح می‌کنند و دستگاه‌های پوز را از کشوی خود بیرون می‌آورند.

سعید توتونچی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های مالیاتی و کارت به کارت‌ها تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که تراکنش حساب‌های مالی و کارت به کارت کردن مردم عادی (افرادی که فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند) مشمول اخذ مالیات نمی‌شود.

وی درباره شناسایی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های تجاری از حساب‌های‌ غیر تجاری اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانون بودجه سال 1400 و 1401 و سایر قوانین مانند پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به طور قطع باید حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری، حساب‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی اعم از فعالیت‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از هم تفکیک شوند. معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تفکیک حساب‌های فعالیت‌های تجاری و حساب‌های شخصی از طریق خوداظهاری خود افراد و صاحبان حساب انجام می‌شود و مبنای تفکیک قوانین مصوب شده‌ است و بانک مرکزی هم در حال انجام این تکلیف قانون بودجه است.

توتونچی افزود: نحوه خوداظهاری به این گونه است که پیامکی از سوی بانک مرکزی به افراد برای تعیین حساب شخصی و تجاری ارسال می‌شود و افراد باید مشخص کنند که کدام یک از حساب‌هایشان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی درباره صحت خوداظهاری افراد گفت: بانک مرکزی بر اساس فعل و انفعالات و تراکنش‌ها، این حساب‌ها و ادعای افراد را راست‌آزمایی می‌کند. باید توجه داشت که حساب شخصی یک آستانه مشخصی دارد و نمی‌تواند تراکنش‌ها و واریز و برداشت آن از یک رقمی بیشتر باشد و فراتر برود و اگر افرادی مدعی باشند که تمام حساب‌های آنها شخصی است، بانک مرکزی با الگوریتم‌های طراحی شده و هوشمند، تشخیص می‌دهد که این حساب نمی‌تواند شخصی باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دوره انکار به سر آمده‌‌ است، اظهار داشت: حساب یک کارمند مشخص است و یک ورودی و خروجی مشخصی دارد حال اینکه ممکن است در هر چند ماه یا چند سال یک بار ورود و خروج پول قابل توجهی برای خرید مسکن، خودرو و... داشته باشد و به طور کامل این تراکنش‌ها و موارد قابل شناسایی هستند.

توتونچی با تاکید بر اینکه حساب‌های غیرتجاری و تجاری افراد با الگورتیم‌های هوشمند بانک مرکزی قابل تفکیک است، ادامه داد: اساسا تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مبنای قانونی دارد و تکلیف بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه مردم نگران مشمول شدن تراکنش‌ها و کارت به کارت‌‌ها به اخذ مالیات نباشند، گفت: تاکید می‌کنم که سازمان امور مالیاتی هیچ قصدی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های بانکی مردم ندارد و اساسا اخذ مالیات از تراکنش‌های مردم مبنای قانونی ندارد و طبق اصل 51 قانون سازمان امورمالیاتی، امکان اخذ مالیات در کارت به کارت و تراکنش‌ها وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با این تمهیدات واریز وجه از طریق کارت به کارت عبث و بیهوده است، گفت: این مطالبات برای پرداخت وجه تنها زحمت مردم را افزایش می‌دهد و به عنوان کارشناس امور مالیات به صراحت اعلام می‌کنم که پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه‌های پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصلاح می‌کنند و دستگاه‌های پوز را از کشوی خود بیرون می‌آورند.