رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت که دو تکلیف بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده که مالیات خانه‌های لوکس و باغ ویلاها از مواردی است که باید اطلاعات آن را از شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم. متأسفانه سال قبل اطلاعات خوبی در این زمینه دریافت نشد. داود منظور در ابتدای سخنان خود با اشاره به سهم این سازمان در وصول درآمد مالیاتی شهرداری‌ها اظهار کرد: با اطلاعات محدود، مالیات این خانه ها برآورد شد که به کمتر از 500 میلیارد تومان رسید؛ اگر شهرداری در این زمینه به ما کمک کند می‌توانیم درآمد قابل توجهی از این محل دریافت کنیم. تقاضای من از رئیس ستاد هماهنگی کلانشهرها این است که بتوانیم اطلاعات را در سراسر کشور دریافت کنیم. منظور همچنین تصریح کرد: سال قبل تعداد رکوردهای اطلاعاتی در این زمینه، 12 هزار و 798 مؤدی و 11 هزار و 245 ملک بود.