ایلنا- عراق طی هفته گذشته به طور میانگین 456 هزار بشکه نفت به امریکا صادر کرد که این مقدار از صادرات نفتی عربستان به امریکا بیشتر است.  اداره اطلاعات انرژی امریکا در گزارشی آورده است که صادرات نفت عراق به امریکا طی هفته گذشته طی افزایش قابل توجهی به میانگین 456 هزار بشکه در روز رسید و از عربستان پیشی گرفت. در گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا آمده: امریکا طی هفته گذشته از 8 کشور به طور میانگین 5 میلیون و 722 هزار بشکه در روز نفت وارد کرده است.