تسنیم -وزیر راه و شهرسازی گفت: قطار باری روسیه به مقصد هند برای اولین بار به صورت مستقیم از روسیه وارد خاک ایران می‌شود و در بندر شهید رجایی توقف می‌کند.

رستم قاسمی افزود: این قطار حامل ۳۹ کانتینر بار است که در بندر شهید رجایی توقف می‌کند و بار آن توسط دریا به هند حمل می‌شود.